15ZJ001 建筑构造用料做法

2019-1-25 13:43

名称:建筑构造用料做法
图集号:15ZJ001
批准文号:鄂建文[2015]80号
批准单位:湖北省住房和城乡建设厅
          河南省住房和城乡建设厅
          湖南省住房和城乡建设厅
          广东省住房和城乡建设厅
          广西壮族自治区住房和城乡建设厅
          海南省住房和城乡建设厅
主编单位:河南省建筑设计研究院有限公司
生效日期:2015年12月01日
大小:17.3M

最新评论

关于我们|用户协议|深圳应辉科技有限公司 粤ICP备14045439号-1 在线咨询

© 2019 zhaojianzhu.com,All Rights Reserved.